štvrtok 7. júna 2012

Psí víno 59/60

Aktuálne číslo časopisu pre súčasnú poéziu Psí víno obsahuje aj rozhovor so mnou (autorom je Ondřej Buddeus), štyri básne zo zbierky Program dekomunikácie a recenziu Ondřeja Buddeusa na moju zbierku.