Recenzie/Referencie

Poetika ataku

Recenzie:
Mária Ferenčuhová: Bez vetra sa ani lístok nepohne, Vlna 61/2014
Jakub Vaníček: Bomba nastražená na podvozku. Psí víno 70
Ivana Hostová: A tak si tu nažívame, Vertigo 2/2015

Referencie:
Ivana Hostová: nie • poéziu podľa značky • fontu • gesta • pózy • ceny • (ne)printovosti • stupňa ušľachtilosti myšlienky, Knižná revue 14 - 15/2015
Jiří Feryna: Rozhovor s Martinem Solotrukem, Tvar 4/2015
Matúš Mikšík: Čo som prečítal v roku 2014
Mirka Ábelová: Kniha roka, .týždeň 50/2014 + Pravda 19. 12. 2014
Michal Šanda: Michal Rehúš: Poetika ataku, Dobrá adresa 12/2014

Program dekomunikácie

Recenzie:
Ivana Hostová: Pokiaľ si prajete, aby program pokračoval, stlačte tlačidlo, RAK 7/8/2013

Referencie:
Jaroslav Šrank: Kontexty a kontúry nových tendencií v slovenskej poézii : z terénnych záznamov. DISPLEJ.eu, 2014
Derek Rebro: (S)poznaj svojho suseda

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára