štvrtok 10. januára 2013

Básne v zborníku Ars Poetica 2012

Vybrané básne zo zbierky Program dekomunikácie a novú báseň Predseda nájdete v zborníku Ars Poetica 2012, ktorý obsahuje texty autorov a autoriek zúčastnených na rovnomennom festivale.

Knihu si môžete kúpiť v Artfore alebo priamo u vydavateľa.