streda 31. októbra 2012

Reportáž o Ars Poetice 2012

Simona Hasler-Krovinová napísala reportáž o festivale Ars Poetica 2012. Okrem iného v nej píše: "Michal Rehúš patrí k ďalším z generácie mladých slovenských experimentátorov. Jeho ostré literárne kritiky pravidelne vychádzajú v časopise Romboid, okrem toho sa meno Rehúš často skloňuje aj v magazíne experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka. Už názov jeho debutovej zbierky Program dekomunikácie naznačuje, k akému umeleckému smeru tento autor inklinuje. Vo štvrtok večer predniesol úlomky z vlastnej, maximálne neosobnej a technicky chladnej poézie. ,,Bľabotať monotónne alebo bľabotanie nevyužívať na komunikačné účely/ Nereagovať na meno alebo na hlasy rodičov/ Nedokázať si z množiny podnetov vybrať tie ktoré sú relevantné/ Neakceptovať že hlasy rodičov sú dôležitejšie ako ruchy prostredia/ (s. 189)."