Autor

Michal Rehúš (1982) je redaktor magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka. Venuje sa literárnej kritike a tvorbe básní, svoje kritické a básnické texty publikoval vo viacerých slovenských (Vlna, Romboid, RAK, Kloaka) a českých (Psí víno, A2) časopisoch. Jeho poézia bola preložená do maďarčiny (Opus 6/2010), angličtiny (VLAK 3), nemčiny (DISPLEJ.eu) a poľštiny (Opcje 4/2015). V roku 2011 mu vyšla debutová zbierka básní Program dekomunikácie (Vlna/Drewo a srd) a v roku 2014 druhá zbierka poézie Poetika ataku (Literis).

Jeho básne vyšli v antológii z tvorby účastníkov medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2012 (Ars Poetica), v antológii súčasnej poézie a prózy k 25. výročiu Nežnej revolúcie Prebúdzanie sedmospáčov (Vlna/Drewo a srd), v antológii súčasnej poézie z Čiech, Nemecka a Slovenska DISPLEJ.eu a v antológii súčasnej slovenskej literatúry Szlováknak lenni csodás... (Tiszatáj). Bol členom poroty literárnej ceny Anasoft litera 2012 a literárnych súťaží Básne 2012 a Básne 2013.

Samostatné diela:

Program dekomunikácie. Bratislava : Vlna/Drewo a srd, 2011.
Poetika ataku. Bratislava : Literis, 2014.

Kolektívne diela:

Ars Poetica 2012. Bratislava : Ars Poetica, 2012.
Prebúdzanie sedmospáčov. Bratislava : Vlna/Drewo a srd, 2014.
DISPLEJ.eu. Psí víno, Randnummer Literaturhefte, 2014.
Szlováknak lenni csodás.... Tiszatáj, 2016.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára