streda 27. apríla 2016

streda 16. marca 2016

Petr Kuběnský: Komunikace je možná!

Úryvok z recenzie Petra Kuběnského v revue Pulsy na antológiu Displej.eu: "Právě uvedení (alespoň té hrstky) slovenských konceptuálních básníků do českého prostředí považuji za největší přínos knihy. Nejen proto, že má tuzemský čtenář možnost seznámit se mnohdy vůbec poprvé s jejich tvorbou, ale především z toho důvodu, že právě zástupci „text generation“ tvoří nejpodnětnější část celého sborníku. Peter Macsovszky, publikačně nejstarší zastoupený slovenský autor, ve svých básních soustavně problematizuje fenomén sdělnosti, často formou literární hry, která nehledá oporu ve světě vně či uvnitř textu, ale zato má výrazné performativními přesahy. Kupříkladu v básni This is a real thing je předmětem literárního obsahu popis „ideální“ básnické kompozice, která je textem manifestována, ale zároveň ironizována (viz verš tvořící graficky celou sloku: „Najmenšou strofou je dvojveršie“). Podobně se Michal Rehúš ve svém Programu dekomunikácie velmi blíží akční poezii v konceptuálním rámci. Jde o básnické návody, které jsou prakticky nerealizovatelné, ale právě touto neproveditelností se autor účinně vyslovuje k absurditě světa a nemožnosti efektivně komunikovat jako základu této absurdity: „Rovnako opovrhnutiahodné je čisto osobné / zneužitie samovraždy na uľavenie si // Každý takýto skutok odsúďte / viditeľným prejavom // Najlepšie samovraždou“."

Foto z Prechádzky

sobota 5. marca 2016

Prechádzka: umením o fašizme minulosti a rasizme súčasnosti

Prejdime sa spolu ulicami Bratislavy a prostredníctvom umenia hovorme o téme našej fašistickej minulosti, ale i o rasizme prítomnosti.

Každý deň sa môžete tešiť na realizáciu jedného umeleckého diela, ktoré spolu vytvoria prechádzku Bratislavou.
_____________________________________________________

Program Prechádzky:

Pondelok 7.3.2016 o 20:30
Michal Habaj, Boris Ondreička, Michal Rehúš čítajú svoje texty proti fašizmu v Next Apache, Panenská 28, Bratislava

Fotky z DOT. Contemporary Art Gallery

streda 17. februára 2016

Autorská prezentácia v DOT. Contemporary Art Gallery

Michal Rehúš – autorská prezentácia
utorok 23. 2. 2016, 18:00
DOT. Lazaretská 13

Michal Rehúš (1982) je autorom experimentálnej poézie, pričom niektoré z jeho tvorivých prístupov sú aj apropriácia a rekontextualizácia nájdených textov rôznej proveniencie, využívanie alebo imitácia rôznych štýlov (vedecký, administratívny, publicistický atď.), mystifikácia ai.

Autor predstaví svoje experimentálne a konceptuálne texty zo zbierok Program dekomunikácie (Vlna / Drewo a srd, 2011), Poetika ataku (Literis, 2014) i dosiaľ knižne nepublikované básne.

Podujatie je súčasťou sprievodného programu k aktuálnej výstave Eriky Miklóšovej – After, ktorá využíva vo svojej tvorbe v niektorých ohľadoch podobné stratégie a postupy ako Rehúš (napr. práca s cudzími „textami“).

Vstup voľný.

Udalosť na Facebooku

streda 30. decembra 2015

Ivana Hostová: A tak si tu nažívame

Ivana Hostová rozšírila svoje hodnotenie Poetiky ataku uverejnené v Knižnej revue a v podobe recenzie ho publikovala v časopise Vertigo 2/2015. Tu je úryvok:"Rehúš si azda aj preto zvolil formu umeleckú/aktivistickú (angažovaný konceptualizmus?). Vytváranie čiernych listín, albumov obskúrnych slovenských spisovateľov, zbieranie, sústreďovanie, zverejňovanie a rekontextualizácia informácií týkajúcich sa istých kritizovaných fenoménov (a ich publikovanie v podobe poézie), trolling, mystifikácia, a pod. umelcovi umožňuje nielen kritizovať fungovanie literárnej prevádzky na Slovensku, ale doň aj priamo zasahovať - hoci už len tým, že orgány činné v týchto oblastiach si uvedomia, že ich niekto sleduje, kontroluje a nebojí sa verejne na prípadné lapsusy reagovať. Iste, kritiku spoločenských pomerov nájdeme v istej forme v mnohých zbierkach. Rozdiel je v tom, že Rehúšova kritika je vyslovene zacielená na literárnu prevádzku, dokáže si podľa vzoru masových médií (investigatívna publicistika, vyvolávanie škandálu) získať relatívne veľké publikum, na mnohých miestach sa naozaj vyznačuje prvkami výskumu (napr. snaží sa o reflexiu javov vo všetkých - použijúc výraz Braňa Hochela - "literárnych košiaroch"; badať tu však aj isté zjednodušenie teoretických konceptov, istý schematizmus) a využíva postupy u nás síce nie celkom neznáme, no ešte stále nie všeobecne rozšírené (o čom napr. svedčí neschopnosť istej časti percipientov rozpoznať a ohodnotiť mystifikáciu či trolling a pod.)."