streda 30. decembra 2015

Ivana Hostová: A tak si tu nažívame

Ivana Hostová rozšírila svoje hodnotenie Poetiky ataku uverejnené v Knižnej revue a v podobe recenzie ho publikovala v časopise Vertigo 2/2015. Tu je úryvok:"Rehúš si azda aj preto zvolil formu umeleckú/aktivistickú (angažovaný konceptualizmus?). Vytváranie čiernych listín, albumov obskúrnych slovenských spisovateľov, zbieranie, sústreďovanie, zverejňovanie a rekontextualizácia informácií týkajúcich sa istých kritizovaných fenoménov (a ich publikovanie v podobe poézie), trolling, mystifikácia, a pod. umelcovi umožňuje nielen kritizovať fungovanie literárnej prevádzky na Slovensku, ale doň aj priamo zasahovať - hoci už len tým, že orgány činné v týchto oblastiach si uvedomia, že ich niekto sleduje, kontroluje a nebojí sa verejne na prípadné lapsusy reagovať. Iste, kritiku spoločenských pomerov nájdeme v istej forme v mnohých zbierkach. Rozdiel je v tom, že Rehúšova kritika je vyslovene zacielená na literárnu prevádzku, dokáže si podľa vzoru masových médií (investigatívna publicistika, vyvolávanie škandálu) získať relatívne veľké publikum, na mnohých miestach sa naozaj vyznačuje prvkami výskumu (napr. snaží sa o reflexiu javov vo všetkých - použijúc výraz Braňa Hochela - "literárnych košiaroch"; badať tu však aj isté zjednodušenie teoretických konceptov, istý schematizmus) a využíva postupy u nás síce nie celkom neznáme, no ešte stále nie všeobecne rozšírené (o čom napr. svedčí neschopnosť istej časti percipientov rozpoznať a ohodnotiť mystifikáciu či trolling a pod.)."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára