sobota 25. januára 2014

Derek Rebro: (S)poznaj svojho suseda

"Pozornosť si v tomto zmysle (ne)zaslúži napr. poeticky nevýrazná, myšlienkovo a koncepčne nekonzistentná a hodnotovo značne nevyvážená zbierka Michala Rehúša Program dekomunikácie (2011), ktorá čiastočne (no v kontexte celku neúspešne a nedotiahnuto) využíva stratégie konceptuálnej tvorby (pozri už názov knihy či praktiku apropriovania „nájdeného“ atď.) a v ktorej síce nájdeme pár vydarených veršov a nápadov, no tie vystačia maximálne na časopisecké publikovanie: ak by ich autor dopracoval. Kniha vo svojom celku – tobôž dnes – jednoducho neobstojí."

Zdroj: Derek Rebro: (S)poznaj svojho suseda