piatok 5. decembra 2014

Literárny večer: Michal Rehúš, Erik Šimšík a Samčo brat dážďoviek

Tretí Literárny večer v Berlineri DKP v Trnave prebehne v utorok 9. decembra 2014. Začína sa o 19:00. Vstupné 1 Euro.

HOSTIA
/Michal Rehúš,
/Erik Šimšík,
/Samčo brat dážďoviek.

streda 3. decembra 2014

Jaroslav Šrank: Kontexty a kontúry nových tendencií v slovenskej poézii

V antológii DISPLEJ.eu vyšiel text Jaroslava Šranka s názvom Kontexty a kontúry nových tendencií v slovenskej poézii : z terénnych záznamov, v ktorom o Programe dekomunikácie napísal: "Rehúšov debut Program dekomunikácie (2011) vychádza z konceptualistických inšpirácií, v mnohom variuje postupy etablované v slovenskom priestore P. Macsovszkým. Jeho leitmotívom je spochybňovanie jazyka ako spoľahlivého dorozumievacieho nástroja, čo sa demonštruje cez bizarný výraz, juxtapozície a kontaminácie jazykov patriacich do rôznych sfér alebo absurdné textové ready-mady (často ide o inštrukcie, návody na použitie a pod.). Terčom je najmä autoritatívne používanie jazyka, jazyk ako nástroj moci."

pondelok 1. decembra 2014

Poetika ataku v Dobrej adrese

V novom čísle českého časopisu Dobrá adresa vyšlo niekoľko ukážok zo zbierky Poetika ataku. Okrem toho Michal Šanda napísal: "O slovenskou literaturu není u nás zájem. Čtenáři ji neoblibují, neprodává se, recenzí na ni vychází absolutní minimum tudíž ani nakladatelé nemají zájem ji vydávat. Je pravda, že literatura česká je v současnosti tou velkou moderní literaturou, která udává trendy v Evropě, ale nezaškodilo by nám občas se aspoň po očku shovívavě mrknout za humna do vedlejší provincie, jak to smolí tam.
Bratislavský básník Michal Rehúš právě vydává sbírku Poezie ataku, z níž vám přinášíme alespoň letmý průřez.
Je prosinec, měsíc rozličných anket. Pokud bych měl hlasovat o sbírku roku, ani okamžik bych neváhal a dal bych hlas právě jí."