streda 3. decembra 2014

Jaroslav Šrank: Kontexty a kontúry nových tendencií v slovenskej poézii

V antológii DISPLEJ.eu vyšiel text Jaroslava Šranka s názvom Kontexty a kontúry nových tendencií v slovenskej poézii : z terénnych záznamov, v ktorom o Programe dekomunikácie napísal: "Rehúšov debut Program dekomunikácie (2011) vychádza z konceptualistických inšpirácií, v mnohom variuje postupy etablované v slovenskom priestore P. Macsovszkým. Jeho leitmotívom je spochybňovanie jazyka ako spoľahlivého dorozumievacieho nástroja, čo sa demonštruje cez bizarný výraz, juxtapozície a kontaminácie jazykov patriacich do rôznych sfér alebo absurdné textové ready-mady (často ide o inštrukcie, návody na použitie a pod.). Terčom je najmä autoritatívne používanie jazyka, jazyk ako nástroj moci."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára