streda 17. februára 2016

Autorská prezentácia v DOT. Contemporary Art Gallery

Michal Rehúš – autorská prezentácia
utorok 23. 2. 2016, 18:00
DOT. Lazaretská 13

Michal Rehúš (1982) je autorom experimentálnej poézie, pričom niektoré z jeho tvorivých prístupov sú aj apropriácia a rekontextualizácia nájdených textov rôznej proveniencie, využívanie alebo imitácia rôznych štýlov (vedecký, administratívny, publicistický atď.), mystifikácia ai.

Autor predstaví svoje experimentálne a konceptuálne texty zo zbierok Program dekomunikácie (Vlna / Drewo a srd, 2011), Poetika ataku (Literis, 2014) i dosiaľ knižne nepublikované básne.

Podujatie je súčasťou sprievodného programu k aktuálnej výstave Eriky Miklóšovej – After, ktorá využíva vo svojej tvorbe v niektorých ohľadoch podobné stratégie a postupy ako Rehúš (napr. práca s cudzími „textami“).

Vstup voľný.

Udalosť na Facebooku