streda 16. marca 2016

Petr Kuběnský: Komunikace je možná!

Úryvok z recenzie Petra Kuběnského v revue Pulsy na antológiu Displej.eu: "Právě uvedení (alespoň té hrstky) slovenských konceptuálních básníků do českého prostředí považuji za největší přínos knihy. Nejen proto, že má tuzemský čtenář možnost seznámit se mnohdy vůbec poprvé s jejich tvorbou, ale především z toho důvodu, že právě zástupci „text generation“ tvoří nejpodnětnější část celého sborníku. Peter Macsovszky, publikačně nejstarší zastoupený slovenský autor, ve svých básních soustavně problematizuje fenomén sdělnosti, často formou literární hry, která nehledá oporu ve světě vně či uvnitř textu, ale zato má výrazné performativními přesahy. Kupříkladu v básni This is a real thing je předmětem literárního obsahu popis „ideální“ básnické kompozice, která je textem manifestována, ale zároveň ironizována (viz verš tvořící graficky celou sloku: „Najmenšou strofou je dvojveršie“). Podobně se Michal Rehúš ve svém Programu dekomunikácie velmi blíží akční poezii v konceptuálním rámci. Jde o básnické návody, které jsou prakticky nerealizovatelné, ale právě touto neproveditelností se autor účinně vyslovuje k absurditě světa a nemožnosti efektivně komunikovat jako základu této absurdity: „Rovnako opovrhnutiahodné je čisto osobné / zneužitie samovraždy na uľavenie si // Každý takýto skutok odsúďte / viditeľným prejavom // Najlepšie samovraždou“."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára